Clubwedstrijd te Nieuwpoort

Beste vrienden,

Ik zal vandaag de wedstrijd moeten afsluiten met 8 deelnemers.  Indien er toch nog 2 geïnteresseerden zijn mag je me het altijd laten weten omdat we anders als club verlies doen.  Gezien we met slechts 8 man zijn en 2 boten kunnen we met 2 hengels vissen ! 

Hieronder de mensen die zich inschreven.  Sta je er niet bij of zie je dat er iemand niet bij staat waarvan je zeker bent dat hij deelneemt.  Geef met een seintje !

Audenaert Marcel 6

Will Franken 6

John van Dorst 5

Leo Havermans 6

Ludo van Craenenbroeck 6

Van de wouwer R 5

Edguard van Tilbuurg 5

Lucien Morreel 4

Groetjes Mario

Wedstrijd 7 te Nieuwpoort op 10 december

Na een tegenvallende wedstrijd te Breskens met veel veel regen en wind gaan we nu naar de feestdagen en onze allerlaatste wedstrijd van het jaar 2022. U kan zich nog steeds inschrijven bij Mario. Graag op tijd inschrijven zodat wij de bootmanager voor meer of minder boten tijdig kunnen verwittigen. Weldra komt er ook nog de nieuwsbrief met alle nieuws voor volgend jaar !

Wedstrijd Breskens 27 november

De wedstrijd te Breskens gaat door ! Het wordt een vrij winderige en natte dag dus goede kledij is gewenst ! Het aas is besteld en we hebben één 1 boot gereserveerd, de Jan van Gent. We vissen met één 1 hengel gezien de goed gevulde boot : 12. We waren met een 4 tal mensen tekort om een tweede boot te bestellen. We worden verwacht op dezelfde aanlegplaats als vorige wedstrijd. De ingeschreven leden zijn :

Van de wouwer Robert 3
Edgard van tilbuurg 3
Eugene Abbeloos 8
luc Morreel 4
mario Dobbelaere 3
Frank butstraen 2
John Dierickx 3
Will Franken 4
Leo Havermans 5
John van Dorst 5
lieven Jorissen 5
Ludo van Craenenbroeck 6

Kampioenschap van België

BELGIAN CONFEDERATION OF SEA ANGLERS

B.C.S.A. – BOAT ANGLING VZW

Ondernemingsnummer: 883.812.431

Maatschappelijke zetel: Blaasveldstraat 17, B- 2811 Leest

Secretariaat:

Bankgegevens: B.C.S.A.- Boat Angling vzw

IBAN code: BE33 2300 6241 2446 – BIC: GEBABEBB

Olen, 29 augustus 2022

Aan alle clubs aangesloten bij het V.V.B.Z. vzw en F.F.B.P.M. asbl:

Betreft: Kampioenschap van België 2022 – NIEUWPOORT

Geacht Bestuur, Beste Zeehengelsporters,

Als bestuur BCSA-BA hebben wij naar een nieuw datum voor het KvB gezocht. Het kvB 2022 voor senioren en jeugd gaat door vanuit Nieuwpoort (daar er onvoldoende boten ter beschikking zijn in Oostende en er moeilijkheden zijn met het laten overkomen van boten uit andere havens) op zondag 9 oktober 2022.Tevens gaat het kampioenschap van België voor junioren en beloften  gelijktijdig vanuit dezelfde haven door. Hopelijk krijgen wij dan ook meer jeugd die deel willen nemen. Daar het kampioenschap van België individueel is mag ieder aangesloten lid deelnemen, dus er is geen deelnamebeperking per club. De deelnemers dienen wel de club waarvoor ze vissen als moederclub te hebben.

De inschrijvingen dienen echter wel via de clubs te gebeuren.  

Boottrekking:

 – Bijeenkomst en trekking van de boten gaan door in de Sterre te Lombardsijde. Een door jullie aangeduide clubverantwoordelijke dient tussen 07:00 uur en 07:15 uur de wedstrijdleiding hun aanwezigheid (en hun eventuele afwezigen) te melden. Gelieve tijdig ter plaatse te zijn want om precies 07:15 uur wordt er aangevangen met de trekking van de boten. De wedstrijdkaarten worden onmiddellijk na de individuele trekking ingevuld en aan de deelnemers overhandigd.

– Nadat de bootbezetting bekend is wordt onder hen een bootcommissaris aangeduid door de wedstrijdcommissie BCSA-BA vzw.

– Na de startplaats aan boord wordt er daarna nog 2 x van plaats gewisseld, dus 3 gelijke periodes.

Alle deelnemers nemen deel aan de trekking. Indien men niet akkoord is met de boot die men getrokken heeft wordt er niet hertrokken. Men neemt plaats op die boot of niet. Dat beslist men zelf. Men krijgt geen terugbetaling indien men niet inscheept.

– Schippers kunnen niet op hun eigen boot het kampioenschap van België vissen. Zij dienen op een andere boot plaats te nemen. Zij nemen dus deel aan de trekking.

– Schippers die niet mee vissen voor de wedstrijd, zullen deze dagen niet mogen meevissen.

– De reglementen van B.C.S.A.- Boat Angling vzw worden toegepast.

Inschrijvingen:

Inschrijven moet voor 2 oktober 2022 gebeuren naar onze B.C.S.A.-B.A. vzw sportbestuurder Theo Verkennis Anjerstraat 3 te 2250 Olen. G.S.M. 0478/26.98.83. email: ts_verkennis@yahoo.co.uk .( let op het onderliggend streepje na ts).

Betalingen:

Betalingen dienen gelijktijdig te gebeuren met jullie inschrijving op onze rekening: BE33 2300 6241 2446, B.C.S.A. – BOAT ANGLING, Blaasveldstraat 17 te 2811 Leest. Niet vooraf betaalde inschrijvingen kunnen als nietig aanzien worden. De prijs per deelnemer bedraagt 65,00 €.

Belangrijk: Indien er verder dan 10 mijl uitgevaren wordt, zal de totale meerkosten van 25,00 € per boot met 5 opvarenden en 30 € per boot met 6 opvarenden, gedeeld worden door het totaal aantal deelnemers. Deze gemiddelde meerkosten zullen afgerekend worden voor of na de wedstrijd. Maar er zal hoogstwaarschijnlijk binnen de 10 mijl zone gevist worden rond die tijd van het jaar. Terugbetalingen bij afzeggingen: Wij gaan ervan uit dat bij het inschrijven iedereen weet heeft van de vooraf bepaalde data waarop de wedstrijd kan plaatsvinden.  Bij afzegging tot de week voordien wordt het reeds gestorte bedrag terugbetaald, daar dit een nieuwe datum betreft. Bij afzegging in de lopende week van de wedstrijd geldt dezelfde regeling, maar met dien verstande dat de boten volledig bezet blijven, dus dat er door ons voor geen lege bootplaatsen dienen betaald te worden. Indien dit toch het geval zou zijn wordt er gedeeltelijk en zelfs helemaal niets terugbetaald. (al naargelang de impact van de plotse afzegging op de bootbezetting). Indien iemand niet komt opdagen op de dag van het KVB 2022 zelf wordt er niets terugbetaald. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in Café De Sterre te Lombardsijde omstreeks 18u00.

De eerste geïnteresseerden uit de uitslag komen in aanmerking om deel te nemen aan de selectiereeksen voor het WK 2023. Zij sluiten aan bij de nog overgebleven geïnteresseerde internationalen van de selecties in 2019. De vraag zal tijdens de prijsuitreiking gesteld worden. Indien men hierop niet aanwezig is, gaan wij ervan uit dat men hiervoor geen interesse heeft en zullen de volgenden in de uitslag gevraagd worden.

Heel veel succes toegewenst aan jullie leden-deelnemers.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Namens het bestuur BCSA-BA

Theo Verkennis

Sportbestuurder bcsa-ba vzw

Nazomerse wedstrijden.

Beste vrienden, Het zomer spektakel is er niet gekomen. De opwarming, mede door de zachte winter heeft niets uitgehaald. De zeebaars heeft zich gemanifesteerd in de eerste maanden van de lente maar buiten wat toevaltreffers in de zomer was het huilen met de pet op. Met de tong was het nog erger gesteld. weinig tot niets. Weggevangen ? Waarschijnlijk. Evengoed moeten we ermee verder. Hopelijk heeft de nazomer nog wat spektakel te goed. Laat het ons hopen. De eerstvolgende wedstrijd is op 2 september te Oostende. Guido heeft de wedstrijdleiding. Vergeet niet tijdig uw aas te bestellen. Ook dat wordt moeilijker. We houder er in ieder geval de moed erin !